ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนคนพิการมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล
  รายละเอียด : เชิญชวนคนพิการตำบลบาลอทุกท่านมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 503 คน