ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาทต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1/2557
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 รายละเอียดปรากฎตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 269 คน