ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเยาวชนเพื่อของรับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน
  รายละเอียด :

 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน พ.ศ.2558 ของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 314 คน