ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. (องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอร่วมกับสถานที่ศึกษาในพื้นที่และสถานที่ราชการในตำบลบาลอ)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 728 คน