ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 240 คน