ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557
  รายละเอียด :

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 263 คน