ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
  รายละเอียด :

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 250 คน