ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557
  รายละเอียด :

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2557  รายละเอียปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 232 คน