ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอบต.บาลอ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553
  รายละเอียด : ประกาศข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 443 คน