ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายละเอียด :

ด่วน 

วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 เทศบาลตำบลบาลอ  แจ้งรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ เทศบาลตำบลบาลอ และตามกำหนดการเคลื่อนที่  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 223 คน