ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายละเอียด :

 ด่วน 

เทศบาลตำบลบาลอ  รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ 2559  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 250 คน