ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการรัฐบาลเร่งด่วน
  รายละเอียด : รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการรัฐบาลเร่งด่วนของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2553 ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 482 คน