ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลบาลอ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ  เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2559  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 252 คน