ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลบาลอ จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ  งวดที่ 1  และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)  ในวันที่  30  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1  ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 205 คน