ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (งวดที่ 1)
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลบาลอ จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (งวดที่ 1 )  ในวันที่  14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  บริเวณบ้านบึงบาโร๊ะยามู  หมู่ที่  3  ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 210 คน