ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ม.3 สายบาโระยามู (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลบาลอ จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ม.3 สายบาโระยามู (งวดสุดท้าย)  ในวันที่  15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป    บริเวณ  ม.3  สายบาโระยามู  ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 204 คน