ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ม.6 สายฆอยาลี (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :
เทศบาลตำบลบาลอ จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ม.6 สายฆอยาลี (งวดสุดท้าย)  ในวันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา  14.00 น.      เป็นต้นไป ณ บริเวณ ม.6 สายฆอยาลี ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 202 คน