ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีวันเมาลิดกลาง ปี 2553
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีวันเมาลิดกลาง ตามโครงการ"ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา" ประจำปีงบประมาณ2553ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มัสยิดดารุลมาอาด (บ้านบาลอตูวอ) หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 479 คน