ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1
  รายละเอียด :

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ประจำงวดที่ 1  เดือน  ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 195 คน