ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ ปี 2553
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553(รับบัณฑิตน้อย) วันที่12มีนาคม 2553 ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (อบต.บาลอร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 465 คน