ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันมอเตอร์ไซด์วิบากและจักรยานวิบาก ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอร่วมกับชมรมมอเตอร์ครอส 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดกิจกรมการแข่งขันกีฬามอเตอร์ไซด์วิบากและจักรยานวิบาก ครั้งที่ 1 ตามโครงการ การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2553ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาบึงบาโระยามู หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 546 คน