ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

 เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ   สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2557

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 229 คน