ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

 เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ    สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1 ประจำปีการศึกษา  2557

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 232 คน