ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

 เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ   สมัยสามัญ    สมัยที่   4   ครั้งที่  2   ประจำปีการศึกษา  2557

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 218 คน