ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

 เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ   สมัยสามัญ   สมัยที่  4  ครั้งที่  3   ประจำปีการศึกษา   2557

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 231 คน