ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด (ตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1)
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ร่วมกับโรงเรียนตาดีกาดารุลฮูดาห์ (บ้านบาลูกาปาลัส) หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และหน่วยงานราชการในตำบลบาลอ ขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1) วันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนตาดีกาดารุลฮูดาห์ (บ้านบาลูกาปาลัส) หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 452 คน