ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558
  รายละเอียด :

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 205 คน