ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ดนตรีและส่งเสริมอาชีพ
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ดนตรีและส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2552ระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2553 ณ สนามกีฬาหน้าสถานีรถไฟบาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 386 คน