ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดารีซอ หมู่ที่ 5 (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดารีซอ หมู่ที่ 5 (งวดสุดท้าย) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 179 คน