ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบำรุงตามกำหนดเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสะแตเซ็ง หมู่ที่ 1 - บ้านลาตอ หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการบำรุงตามกำหนดเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสะแตเซ็ง หมู่ที่ 1 - บ้านลาตอ หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 173 คน