ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2553
  รายละเอียด : รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการรัฐบาลเร่งด่วนของเดือนมิถุนายน 2553 ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 479 คน