ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ซอยตรอปอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีพิเศษ
  รายละเอียด :

ประกาศรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตรอปอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 183 คน