ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตรอปอง หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตรอปอง หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 176 คน