ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จับรางวัลโครงการผู้ชำระภาษีมีรางวัล ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้จัดทำโครงการผู้ชำระภาษีมีรางวัล ประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ที่มาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดนั้น โดยมีรางวัลมากมาย อาทิเช่น โทรทัศน์,เต้าแก๊ส,หม้อหุงข้าว,พัดลมและอื่น ๆ โดยจะจับรางวัลวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เวลา 09.30 น.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 433 คน