ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลาตอใน หมู่ที่ 1 งวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาตอใน หมู่ที่ 1 งวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้่าย) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 194 คน