ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมโครงการอบรมจริยธรรม (โครงการต่อเนื่องครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2553
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอร่วมกับผู้นำศาสนาและฝ่ายปกครองตำบลบาลอ ดำเนินการจัดทำโครงอบรมจริยธรรม (โครงการต่อเนื่องครั้ง ที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2553 และขอเชิญชวนชาวตำบลบาลอทุกท่านข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ณ มัสยิดนุรุลซาฮาดะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 456 คน