ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บาลอ (เลือกตั้งซ่อม)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บาลอ แทนตำแหน่งที่ว่างของหมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาโดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 662 คน