ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่องการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน ของเทศบาลตำบลบาลอ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 193 คน