ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ร่วมกับประมงอำเภอรามันและส่วนราชการตำบลบาลอจะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ บึงบาโร๊ะยามู หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาในการนี้ขอเชิญชวนชาวตำบลบาลอทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 454 คน