ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ด้วย ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ จะจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553 ขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ท่านใดสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิญเข้าร่วมได้ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 472 คน