ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลบาลอ ขอประชาสัมพันธ์แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560 แบบใหม่ แบบดร. 1 และดร. 2 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 185 คน