ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานความคืบหน้า เรื่องไฟไหม้ตำบลบาลอ หมู่ที่ 6
  รายละเอียด : ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านราษฎรหมู่ที่ 6 บ้านปูลัย ตำบลบาลอ จำนวน 2 หลัง คือบ้านนายมะซีรี นะดารานิง สมาชิกสภาอบต. และบ้านนายอัซรีย์ เวาะกา บัณฑิตอาสา (เบื้องต้นได้รับช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ โดยได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางส่วน เพื่อสร้างบ้านและอื่น ๆ และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา อีกส่วนหนึ่ง) อนึ่งหากมีหน่วยงานใด ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ โทร. 073-254188 หรือติดต่อกับผู้ประสบภัยได้โดยตรง คือ นายมะซีรี นะดารานิง โทร. 081-2770311 และนายอัซรีย์ เวาะกา โทร. 084-8622096 ....... (ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 514 คน