ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ถังขยะ
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบาลอที่มีความต้องการถังขยะ สามารถลงทะเบียนขอถังขยะได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยนำหลักฐานคือ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 454 คน