ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับลงทะเบียนผู้สู งอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2555 ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 452 คน