ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาและเปิดซองเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะโล๊ะ หมู่ที่ 6
  รายละเอียด : หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาและเปิดซองเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะโล๊ะ หมู่ที่ 6
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 192 คน