ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553
  รายละเอียด : ด้วยฝ่ายสภาอบต.บาลอ จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553 ขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 463 คน