ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาและเปิดซองเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะบือแนปือแต หมู่ที่ 4
  รายละเอียด : หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาและเปิดซองเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะบือแนปือแต หมู่ที่ 4
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 207 คน