ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาฆาเมาะแต หมู่ที่ 3 โดยวิธีตกลงราคา
  รายละเอียด : รายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาฆาเมาะแต หมู่ที่ 3 โดยวิธีตกลงราคา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 196 คน