ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :

ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

                               

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 222 คน