ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 239 คน